Panelgäster på Kulturhuset Stadsteatern

streckteater  

10:e april

 

Daniel Velasco, journalist

Journalisten bakom radiodokumentären Den fastspända flickan, som ligger till grund för teaterföreställningen.  Daniel Velasco jobbar som undersökande journalist och på Sveriges Radio. Han har gjort flera uppmärksammade dokumentärer som bland annat tagit upp missförhållanden inom psykiatrin och ungdomsvården. Han är mångfaldigt prisbelönt både i Sverige och utomlands, bland annat med Stora journalistpriset, Guldspaden och Röda Korsets journalistpris, Prix Europa, IRE Award (USA) och Grand Award (USA).

 

Malin Andersson, socialsekreterare Ungdomsjouren, Framtid Stockholm, Stockholm Stad

Ungdomsjourens uppdrag är att bedriva socialt uppsökande arbete med barn och ungdomar som vistas i Stockholms riskmiljöer. Detta i syfte att förebygga missbruk, kriminalitet, prostitution eller annat socialt nedbrytande beteende. I syfte att, genom socialt uppsökande arbete, upptäcka och länka unga i prostitution, bemannar Malin Andersson, Citypolisens prostitutionsgrupp, Stockholm.

 

Fredrik Malmberg, Barnombudsman

I november 2008 tillträdde Fredrik Malmberg posten som barnombudsman. Fredrik Malmberg har lång erfarenhet av att arbeta med barnfrågor inom Rädda Barnen i Sverige och utomlands. Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

 

 streckteater

 

11:e april

 

Sara Aarnivaara, Män för jämställdhet

arbetar på Män för jämställdhet inom Arvsfondsprojektet “En kommun fri från våld” med metod- och verksamhetsutveckling inom området våldsförebyggande för unga med genusperspektiv. Hon är stats- och genusvetare och har sedan cirka 13 år tillbaka på olika sätt arbetat mot mäns våld mot kvinnor och barn. Män för Jämställdhet (MFJ) är en ideell och partipolitiskt obunden, feministisk organisation som verkar för jämställdhet och mot våld.

 

Shahab Ahmadian
, journalist/radioproducent.

Med fokus på röster i medieskugga, har arbetat med att utveckla metoder och plattformar för gräsrotsjournalistik. Ett exempel är Radiofri som är ett program med, för och om unga med erfarenhet av inlåsning, kriminalitet och droger. Arbetar idag som projektledare för Fatta Man med att engagera män i kampen mot sexuellt våld.

 

 streckteater

 

15:e april 

 

Sanna Bergenheim, Jurist, styrelseledamot i UN Women

Arbetar som jurist på Nichols & Co advokatbyrå samt verksam som styrelseledamot och verksam som styrelseledamot i UN Women nationell kommitté Sverige. Mångårig erfarenhet som juridiskt ombud i domstolsprocesser. Mina huvudsakliga områden är brottmål och familjerätt. Jag finner stor passion i att företräda brottsoffer, särskilt de fall som har kopplingar till genus och skeva samhällsstrukturer. Jag har på nära håll fått se hur brottsoffer, ofta unga kvinnor, bemöts genom processen. Som ung kvinna i branschen har jag även själv erfarenhet av hur maktstrukturer och patriarkatet letat sig in och slagit rot i rättssalarna. Min fulla tro är att detta går att förändra och att vara en del av förändringen är en av mina stora drivkrafter.

 

Beatrice Unander-Scharin, vice ordförande Roks

Hon har tidigare arbetat i tjejjouren Ronja på Kvinnohuset i Västerås med flera projekt kring unga tjejer och unga tjejer som utsatts för våldtäkt. Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar enbart för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med omkring 120 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer. Roks arbetar opinionsbildande och har under sina 30 år på olika sätt påverkat svensk lagstiftning och svenska myndigheters arbete för att skapa en bättre situation för kvinnor, tjejer och barn.

 

Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt

Hon  har i större delen av sitt yrkesliv  forskat, skrivit och undervisat om brott och straff, framför allt vid Stockholms universitets juridiska fakultet. Under många år har hon deltagit i samhällsdebatten på olika sätt, ofta i frågor som rör skydd för kvinnor och barn. Hon har också deltagit i lagstiftningsarbete, som expert i den utredning som ligger till grund för förbudet mot sexköp och som sakkunnig i Kvinnovåldskommissionen, där hon skisserade det som nu är brottet grov fridskränkning. I den mångåriga kampen att få ett förbud mot innehav av barnpornografi var hon pådrivande, och idag driver hon kravet på att sexualbrottslagen ska utgår från brist på samtycke, inte som idag från att offret blir slaget, hotat eller är i en särskilt utsatt situation – och att gärningspersonen har insett det. “Jag ger mig inte förrän Sverige fått en lag som ger rätt signaler: sex kräver hänsyn och aktsamhet, annars medför det skador som är betydligt allvarligare än när det handlar om pengar och ägodelar!”

 

 

streckteater

 

16:e april

 

Anna-Karin Rybeck, Dr, Verksamhetschef Somaya kvinno och tjejjour

Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Med lång erfarenhet att skydda och frigöra individer från våld, vi är sedan starten specialiserade på att stärka och frigöra personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Anna-Karin Rybeck skrev sin avhandling – Prodromal Phase of What vid Linköpings universitet 2008. Avhandlingen analyserar vetenskapsteoretiska aspekter av att vara utsatt för trauma och våld. Konklusionen i avhandlingen är att det är teoretiskt svårt att skilja traumaerfarenheter och övergrepp och dess konsekvenser från svåra psykiatriska tillstånd såsom schizofreni. Om inte våldserfarenheterna uppmärksammas och bemöts på ett rimligt och respektfullt sätt visar avhandlingen risker att istället få diagnoser som i detta fall schizofreni.

 

Åsa Landberg, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, debattör och föreläsare

Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, debattör och föreläsare. Arbetar med och för våldsutsatta barn och för att förbättra deras villkor. Efter många år inom offentlig och ideell sektor arbetar hon nu som egen företagare. Föreläser, utbildar, ger konsultationer och handleder samt tar emot uppdrag som handlar om att utveckla kunskap om våldsutsatta barn.

 

 

streckteater

 

17:e april

 

Hanna Weyler Müller, leg. Psykolog BUP Traumaenhet

BUP Traumaenhet är en specialenhet inom Stockholms läns landstings barn- och ungdomspsykiatri. Mottagningen tar emot barn och ungdomar med traumarelaterade symtom med komplex symtombild och/eller hög svårighetsgrad. Mottagningen erbjuder även bedömning och gruppbehandling för barn som upplevt våld och/eller sexuella övergrepp i nära relation eller där uppgifter om detta föreligger. BUP Traumaenhet arbetar också med riskbedömning och behandling för barn och unga som agerar sexuellt mot andra.

 

Camilla Hallek, enhetschef på DBT-teamet

Läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri och enhetschef på DBT-teamet inom BUP Stockholm. DBT-teamet inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm är ett team som tar emot ungdomar från hela Stockholms län där behandling inom den vanliga BUP-mottagningen inte varit tillräcklig. Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod som är speciellt utformad för personer som har problem med starka, snabbt skiftande känslor, självskadebeteende och ibland självmordstankar/handlingar. Många ungdomar som går i DBT har flera problemområden som ofta hänger ihop t.ex. kan de vara deprimerade, ha ångest, ha varit med om traumatiska händelser.

 

 

 

streckteater

 

18:e april

 

Ulrika Theolin, legitimerad psykoterapeut Maria Ungdom

Har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar och familjer såväl inom slutenvården, behandlingshem, skolhem som öppenvården. Arbetar såväl med tonårstjejer som tonårspojkar med självmordsbeteende, självskadebeteende och narkotika/eller alkoholmissbruk och deras föräldrar. Har både författat, tillsammans med kollega, ett vårdprogram om självmordsnära ungdomar och deras familjer på Maria Ungdom, handledd av NASP, som en mammabok, och tonårsparlören, första utgåvan då via Alkoholkommittén.

 

Signe Brager, legitimerad psykolog BUP Traumaenhet

BUP Traumaenhet är en specialenhet inom Stockholms läns landstings barn- och ungdomspsykiatri.Mottagningen tar emot barn och ungdomar med traumarelaterade symtom med komplex symtombild och/eller hög svårighetsgrad. Mottagningen erbjuder även bedömning och gruppbehandling för barn som upplevt våld och/eller sexuella övergrepp eller där uppgifter om detta föreligger. Dessutom har enheten specifik kompetens kring små barn med sexuella problembeteenden och ungdomar som har förgripit sig sexuellt.

 

 

 

streckteater

 

21:a april

 

Poa Samuelberg, 
Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut, Specialist i Klinisk Psykolog BUP.

BUP Traumaenhet är en specialenhet inom Stockholms läns landstings barn- och ungdomspsykiatri. Mottagningen tar emot barn och ungdomar med traumarelaterade symtom med komplex symtombild och/eller hög svårighetsgrad. Mottagningen erbjuder även bedömning och gruppbehandling för barn som upplevt våld och/eller sexuella övergrepp i nära relation eller där uppgifter om detta föreligger. BUP Traumaenhet arbetar också med riskbedömning och behandling för barn och unga som agerar sexuellt mot andra.

Gunilla Berg, verksamhetsansvarig Juventas systrar

Tjejjouren stöttar alla som identifierar sig som tjej och är 13-21 år.Tjejjourens verksamhetsidé är att erbjuda tjejer ett stöd genom stödverksamheten, dit tjejer kan vända sig med frågor, funderingar eller problem som de behöver prata med någon om. Tjejjouren arbetar även med en utåtriktad verksamhet, som är positiv och kreativ. Där erbjuder vi systerskap och gemenskap i olika sammanhang med syfte att stärka tjejerna.

 

 streckteater

 

26:e april

 

Patricia Granholm, mentalskötare

Jag blev inlagd på psyk när jag var 18, där satte de alla diagnoser som gick, allt från schizoaffektiv till socialfobi. Mina föräldrar förklarade att jag led av PTSD vilket läkarna inte brydde sig om. Jag gick på tunga mediciner från 2011 – 2013, sjukt för att vara så ung. Sammanlagt låg jag inne 13 gånger på 2 år. Tillslut fick jag rätt hjälp och min nuvarande läkare ska avskriva alla diagnoser då det var PTSD efter ett sexuellt övergrepp i tonåren. Detta har gjort att jag faktiskt jobbar som mentalskötare idag, hoppet om att kunna hjälpa andra som kanske blir felbedömda som jag blev.

 

Annesofie Blixt, Tilia

Grundare av Tilia som arbetar för att hjälpa ungdomar och unga vuxna som på olika sätt lider av psykisk ohälsa. En ideell organisation som kompletterar sjukvården och behandling utan att ersätta den. Tilia har bland annat en stödchatt som är öppen 365 dagar om året. Annesofie har ägnat sju års ideellt arbete i olika former för ungdomar som lider av psykisk ohälsa. 2012 mottog hon Stenbecksstipendiet för sitt mod att stå upp för ungas rättigheter. I samma veva grundades föreningen Tilia som bara växer och 2014 blev hon utsedd till Årets Medmänniska av Svenska Hjältar.

 

Sanna Bergenheim, jurist och styrelseledamot i UN Women

Arbetar som jurist på Nichols & Co advokatbyrå samt verksam som styrelseledamot och verksam som styrelseledamot i UN Women nationell kommitté Sverige. Mångårig erfarenhet som juridiskt ombud i domstolsprocesser. Mina huvudsakliga områden är brottmål och familjerätt. Jag finner stor passion i att företräda brottsoffer, särskilt de fall som har kopplingar till genus och skeva samhällsstrukturer. Jag har på nära håll fått se hur brottsoffer, ofta unga kvinnor, bemöts genom processen. Som ung kvinna i branschen har jag även själv erfarenhet av hur maktstrukturer och patriarkatet letat sig in och slagit rot i rättssalarna. Min fulla tro är att detta går att förändra och att vara en del av förändringen är en av mina stora drivkrafter.

 

 streckteater

 

28:e april

 

Zubeyde Demirörs, verksamhetsansvarig Elektra

verksamhetsansvarig på Elektra, Utbildad Socionom och HRV-strateg (hedersrelaterat våld). Förutom att jag har arbetat de senaste 15 åren professionellt med att hjälpa utsatta ungdomar som lever i en hederskultur så representerar jag också min egen målgrupp. Efter Fadime Sahindal som blev mördad av sin far 2002 så är jag den andre personen som har gått ut offentligt och för vidare kampen för våra rättigheter, rätten att själv få bestämma över sitt eget liv. Jag arbetar både med akut/långsiktig stöd både förebyggande men även i den akuta fasen, samarbetar med polis, socialtjänst och övriga yrkesverksamma som finns i ungdomens nätverk. Förutom detta så utbildar/föreläser och handleder jag andra yrkesverksamma kring frågeställningarna

 

Anna-Karin Rybeck, Dr, Verksamhetschef Somaya kvinno och tjejjour

Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Med lång erfarenhet att skydda och frigöra individer från våld, vi är sedan starten specialiserade på att stärka och frigöra personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Anna-Karin Rybeck skrev sin avhandling – Prodromal Phase of What vid Linköpings universitet 2008. Avhandlingen analyserar vetenskapsteoretiska aspekter av att vara utsatt för trauma och våld. Konklusionen i avhandlingen är att det är teoretiskt svårt att skilja traumaerfarenheter och övergrepp och dess konsekvenser från svåra psykiatriska tillstånd såsom schizofreni. Om inte våldserfarenheterna uppmärksammas och bemöts på ett rimligt och respektfullt sätt visar avhandlingen risker att istället få diagnoser som i detta fall schizofreni.

 

 streckteater

 

2:a maj

 

Signe Brager, legitimerad psykolog BUP

BUP Traumaenhet är en specialenhet inom Stockholms läns landstings barn- och ungdomspsykiatri.Mottagningen tar emot barn och ungdomar med traumarelaterade symtom med komplex symtombild och/eller hög svårighetsgrad. Mottagningen erbjuder även bedömning och gruppbehandling för barn som upplevt våld och/eller sexuella övergrepp eller där uppgifter om detta föreligger. Dessutom har enheten specifik kompetens kring små barn med sexuella problembeteenden och ungdomar som har förgripit sig sexuellt.

 

Camilla Kordnejad Karlsson, DBT teamet, BUP

Camilla jobbar som sjuksköterska / DBT/KBT grundläggande terapeutInom DBT teamet, BUP. DBT-teamet inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm är ett team som tar emot ungdomar från hela Stockholms län där behandling inom den vanliga BUP-mottagningen inte varit tillräcklig. Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod som är speciellt utformad för personer som har problem med starka, snabbt skiftande känslor, självskadebeteende och ibland självmordstankar/handlingar. Många ungdomar som går i DBT har flera problemområden som ofta hänger ihop t.ex. kan de vara deprimerade, ha ångest, ha varit med om traumatiska händelser.

 

 streckteater

 

6:e maj 

 

Ulrica Stigberg, författare och präst i Fryshuskyrkan i Fryshuset, Stockholm.

Sedan 1997 har Ulrica Stigberg arbetat som präst med inriktning på de konfidentiella samtalen i Fryshuset. Att kunna erbjuda samtal som ligger under den absoluta tystnadsplikten ger förutsättningar för samtal som i vissa fall inte skulle blivit av om det inte vore för just den absoluta tystnadsplikten. Anledningen till att personen som kommer inte har delat sin berättelse innan kan bero på en osäkerhet på åtgärder som kan följa efter att ha berättat om något (som exempelvis ligger under anmälningsplikten).

  

Caroline Engvall, journalist och författare

Caroline föreläser om unga som använder sex/spridning av sexuella bilder som självskadebeteende och barn i svensk sexhandel. 2008 kom 14 år till salu – om en på ytan helt vanlig tonårstjej som efter ett övergrepp började använda sex som självskadebeteende. Boken har sålt i nästan 200 000 exemplar och Caroline har drivit frågan om sex som självskadebeteende sedan dess, såväl i medier som på hjälpsajterna intetillsalu.se och safeselfie.se. 14 år till salu har också blivit pjäs som turnerat i Sverige och böckerna har fått uppföljare i ”Skamfläck” och ”Skuggbarn – om barn i svensk sexhandel”. Nu är hon aktuell med boken ”Virtuell våldtäkt – om unga och sexbilder på nätet”. Caroline Engvall har också blivit Årets Mama 2011, vunnit Årets Platinapocket för 14 år till salu samt driver frågan om sex som självskadebeteende och barnsexhandel i tv, radio och tidningar.

 

 streckteater

 

7:e maj 

 

Lotta Zetterqvist, verksamhetschef Tjejzonen

Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Vi möter dagligen tjejer mellan 12 och 25 år som behöver någon som lyssnar på deras berättelser, tankar och känslor. Tjejzonen bildades 1998 och har idag drygt 10.000 samtal med unga tjejer per år via 200 ideellt engagerade Storasystrar. Tjejzonen är verksam över hela landet och har sitt kansli i Stockholm. Tjejzonen är medlemmar i FRII och har 90-konto.

 

Patricia Granholm, mentalskötare

Jag blev inlagd på psyk när jag var 18, där satte de alla diagnoser som gick, allt från schizoaffektiv till socialfobi. Mina föräldrar förklarade att jag led av PTSD vilket läkarna inte brydde sig om. Jag gick på tunga mediciner från 2011 – 2013, sjukt för att vara så ung. Sammanlagt låg jag inne 13 gånger på 2 år. Tillslut fick jag rätt hjälp och min nuvarande läkare ska avskriva alla diagnoser då det var PTSD efter ett sexuellt övergrepp i tonåren. Detta har gjort att jag faktiskt jobbar som mentalskötare idag, hoppet om att kunna hjälpa andra som kanske blir felbedömda som jag blev.

 

Emelie Segerdahl, jourtjej Juventas Systrar

Tjejjouren stöttar alla som identifierar sig som tjej och är 13-21 år. Tjejjourens verksamhetsidé är att erbjuda tjejer ett stöd genom stödverksamheten, dit tjejer kan vända sig med frågor, funderingar eller problem som de behöver prata med någon om. Tjejjouren arbetar även med en utåtriktad verksamhet, som är positiv och kreativ. Där erbjuder vi systerskap och gemenskap i olika sammanhang med syfte att stärka tjejerna.

 

 

 

streckteater

 

12 maj

 

Ingvar Nilsson, nationalekonom

Ingvar Nilsson är nationalekonom som under 35 års tid studerat marginaliseringen ekonomi samt värdet av prevention och tidiga insatser. Han har skapat metoden socioekonomiska bokslut. Han har genomfört studier kring ungdomar på glid, skolproblem av olika slag, missbruk, gatuvåld, våld i nära relationer, gängkriminalitet, politisk extremism, psykisk ohälsa, l miljonprogramsproblematiken, personer med olika funktionsnedsättningar samt ADHD.

 

Emma Blomdahl och Julia Östfeldt, Föreningen Tillsammans

Föreningen Tillsammans bildades under 2014 som en reaktion på det som Emma Blomdahl och Julia Östfeldt upplevt då de båda försökt bearbeta de våldtäkter de utsatts för året tidigare. När de möttes i terapigruppen för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset växte ilskan över hur illa samhället bemött dem. Kommentarer som ”det var ingen riktig våldtäkt, han var din pojkvän” eller ”du ska va tacksam att han i alla fall var snygg”, var vardagsmat för de våda. Det stod även tidigt klart att många idag har en mycket sterotyp bild av vad en riktig våldtäkt är, saker som den utsattas beteende, klädsel eller drogpåverkan tas ständigt upp, men lika många ideal kan höras om hur en riktig våldtäkt ska gå till och vem som är en våldtäktsman. Alla dessa påverkar de som drabbats på flera olika sätt, men bland annat försvårar det att få rätt hjälp. Genom att föreläsa om våldtäkter och diskutera normer och värderingar kopplat till sex hoppas Föreningen Tillsammans att de stereotypa bilderna skall krossas. Utöver det håller föreningen även gemenskapsgrupper för utsatta.

 

 

 

streckteater

 

13 maj

 

Ingvar Nilsson, nationalekonom

Ingvar Nilsson är nationalekonom som under 35 års tid studerat marginaliseringen ekonomi samt värdet av prevention och tidiga insatser. Han har skapat metoden socioekonomiska bokslut. Han har genomfört studier kring ungdomar på glid, skolproblem av olika slag, missbruk, gatuvåld, våld i nära relationer, gängkriminalitet, politisk extremism, psykisk ohälsa, l miljonprogramsproblematiken, personer med olika funktionsnedsättningar samt ADHD.

 

Anna Thomasson, ordförande Fatta

Fatta är en rörelse som arbetar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Rörelsen är sprungen ur en frustration över hur samhället och rättssystemet ser ut idag. Fatta vill att den nuvarande sexualbrottslagstiftningen förändras och att det avsätts mer resurser till kompetenshöjande insatser gällande genus och normer – hela vägen från förskolan till rättsväsendet.

 

Anna Karin Boqvist, chef program- och utredningsenheten Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Vi har regelbunden dialog med barn och unga för att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i aktuella frågor.

Vi bevakar och driver på genomförandet av barnkonventionen i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Barnombudsmannen informerar, bildar opinion och föreslår förändringar i lagar och förordningar i frågor om barns och ungas rättigheter. Barnombudsmannen får inte driva enskilda ärenden men har anmälningsskyldighet.

 

 

 

streckteater

 

16 maj

 

Signe Brager, legitimerad psykolog BUP.

BUP Traumaenhet är en specialenhet inom Stockholms läns landstings barn- och ungdomspsykiatri.Mottagningen tar emot barn och ungdomar med traumarelaterade symtom med komplex symtombild och/eller hög svårighetsgrad. Mottagningen erbjuder även bedömning och gruppbehandling för barn som upplevt våld och/eller sexuella övergrepp eller där uppgifter om detta föreligger. Dessutom har enheten specifik kompetens kring små barn med sexuella problembeteenden och ungdomar som har förgripit sig sexuellt.

 

Åsa Landberg, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, debattör och föreläsare

Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, debattör och föreläsare. Arbetar med och för våldsutsatta barn och för att förbättra deras villkor. Efter många år inom offentlig och ideell sektor arbetar hon nu som egen företagare. Föreläser, utbildar, ger konsultationer och handlede samt tar emot uppdrag som handlar om att utveckla kunskap om våldsutsatta barn.

 

 

Vi reserverar oss för ändringar. 

 


publiktfspelplan400